Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Leven zonder problemen (11)

Dat er geen problemen zijn is geen nieuw concept maar een bestaand feit. Een denkbeeld kan een ander denkbeeld vervangen maar wanneer ervaar je de werkelijkheid daarvan? Kun je een leven zonder problemen ervaren? Dat kan als je de gehele deken van problemen loslaat, opgeeft. Het is slechts een hardnekkige projectie op wat is, zoals het is. Wat is vraagt slecht onverdeelde aandacht, want je bent de wereld die je waarneemt. Gewaarzijn kan daarom dan ook geen probleem zijn. Je staat er voor open of niet.
Recente posts

Leven zonder problemen (10)

Vraag je gerust af: Is het een probleem? Iets houd je bezig en iets wil zich misschien dan gaan nestelen tussen je oren en daar gaat het dan fout voor je! Iets tot een probleem maken, in de plaats er gewoon simpelweg naar kijken! Stel jezelf dan gerust de vraag: Is het een probleem voor mij? Iets kan natuurlijk pijnlijk zijn of niet leuk of niet aangenaam maar is het een probleem? Noem gerust iets bij naam maar weiger het in een hokje te stoppen. Het is gewoon heel belangrijk dat je in alle vrijheid blijft observeren. Je bent de wereld die je waarneemt.

Leven zonder problemen (9)

Jiddu Krishnamurti (1895 – 1986) zei: Accepteer niets van wat ik zeg maar test het! Als ik schrijf over Leven zonder problemen, is niet mijn ambitie te eindigen als K, met de woorden: Niemand heeft mij begrepen! Mijn afstand naar mensen is daarom dan ook minder groot dan die van K. Dat mensen mij zien als een spiritueel leraar vind ik dan ook geen echt probleem! Misschien legde Bhagwan (Osho) teveel nadruk op het wel volgen van hem en K op het niet-volgen van hem! Ik heb geen probleem met het wel of niet-volgen. Voor mij gaat het simpelweg om wat werkt nu het beste voor iedereen?  

Leven zonder problemen (8)

Alles is er simpelweg zoals het is maar ook onze reacties ergens op, vergeet dat niet. Maar bij problemen zoek je naar oplossingen: want problemen dienen immers niet te bestaan. Je zegt dan eigenlijk: ik zie je wel maar je mag of kan er eigenlijk niet zijn. En dat is in mijn ogen een eeuwig conflict! Een probleem dient weggepoetst te worden en niet naar gekeken. Ik ben juist voor observeren, gewaarzijn. Willen we eigenlijk wel ons eigen leven echt kennen? Als er ergens brand uitbreekt, behoor je ook vooral niet in paniek te raken! Kijk ernaar en vraag je dan af wat je het best daaraan kunt doen, aan de brand. Is brand een probleem of kunnen deze dingen gewoon gebeuren, waar ook ter wereld, wanneer dan ook? Natuurlijk kunnen we veel leren van een brand(je).

Leven zonder problemen (7)

Iets of iemand in een hokje stoppen als probleem is een vergissing! We maken onszelf en de ander daardoor niet echt gelukkiger door. Maar feiten zijn feiten. Het heeft beslist geen waarde om zaken krom te praten die recht zijn en net andersom. Toch neigen we daarbij altijd weer: zaken te bestempelen als ‘probleem’. Als je iets niet leuk vindt, kun je dat gewoon zeggen, lijkt me. Een mug in je slaapkamer bijvoorbeeld. Je kunt dan kijken wat je daar aan kunt doen, lijkt me. Maar is deze mug een probleem? Want dan maak je je poel van problemen alleen maar groter en daarin nestelt ons menselijk ego! Benoem je iets niet tot probleem dan blijf je er gewoon naar kijken, nietwaar? En in dat keuzeloos gewaarzijn ligt dan ook het antwoord. Problemen conditioneren ons bewustzijn. Daardoor ontstaat dan gegarandeerd een bepaalde tunnelvisie. Doe gerust iets aan die mug in je slaapkamer maar maak er geen probleem van! Observeer simpelweg daarbij nauwkeurig jezelf.

Leven zonder problemen (6)

God oordeelt niet over je ego, want Hij heeft geen oog voor jouw ego. Mist alle interesse voor de ego-mind! We behoren Hem toe door het goede en het ego, dat beoordelen wezelf tegen wil en dank! Want wat we zaaien zullen we oogsten. Maar… in God bestaat Genade, dag en nacht. 😊 Leven in en vanuit God betekent: leven zonder oordeel.

Leven zonder problemen (5)

Het ego schept problemen. In problemen voelt het ego zich veilig. Het is een groei en bloei plaats van het ik, de zogenaamde problemenbak. Het ego begint graag een oorlog!...